zakup prospołeczny

Nasza Spółdzielnia została wyróżniona znakiem promocyjnym „Zakup Prospołeczny”. Ten znak wyróżnia wybrane firmy, które gwarantują wysoką jakość usług i towarów.

Podczas konferencji w dniu 2 czerwca 2017 r. w Olsztynie oficjalnie wręczono Znak Promocyjny Zakup prospołeczny czterem podmiotom ekonomii społecznej tj.: Przedsiębiorstwu Społecznemu Spółdzielni Socjalnej "Lepiej", Spółdzielni Socjalnej PRODEKOR z Gronowa Górnego oraz Piski Zakład Aktywności Zawodowej „WIEŻA” i Zakład Aktywności Zawodowej w Biskupcu. Za proces certyfikacji odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Konferencja pt. „Budowanie marki ekonomii społecznej w regionie Warmii i Mazur” odbyło się w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną. Spotkanie uroczyście otworzyła Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wioletta Śląska-Zyśk. W konferencji udział wzięło ponad 120 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy, reprezentantów podmiotów reintegracyjnych, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, oraz przedstawiciele świata nauki i biznesu.