Prezentacja spółdzielni poznaj nas..

Działalność gospodarczą rozpoczęliśmy 1 sierpnia 2015 roku. Zanim zaczęliśmy, grupa inicjatywna: Agnieszka Chrzanowska (na zdjęciu) i Cezary Startek uczestniczyli w cyklu szkoleń (grudzień 2013 - lipiec 2014), efektem czego powstała dokumentacja dofinansowania spółdzielni. Zatrudnieliśmy sześć osób.

W ten sposób powstała Spółdzielnia Socjalna osób prawnych.

Początki jak zawsze skromne i trudne, jednak na każdym etapie pełne zaangażowanie wszystkich. W tygodniu każdy pracuje na swoim odciku, a w sobotę w czynie społecznym pracujemy nad obiektem w Konopkach Nowych.

Nazwa Spółdzielni jest wciąż inspirująca.. Mamy świadomość, iż jeszcze jest wiele do zrobienia, ale mamy już bazę (!).

Działalność Spółdzielni opiera się na trzech podstawach, które wyznaczają naszą przyszłość..

W chwili obecnej zatruniamy 14 osób, ale planujemy zwiększyć zatrudnienie, gdyż ilość zleceń wymusza.. a mówią, że wszędzie bezrobocie...

Cele Spółdzielni i nasza wizja..

Jak powiadają, wszystko co najlepsze wciąż przed nami..