Przedsiębiorstwo społeczne spółdzielnia socjalna LEPIEJ

----------------------

Prezes Zarządu: MICHAŁOWSKA Ewa,

email: biuro@pssslepiej.pl